• twitter
  • facebook
  • google+

'Zo mee, geen garantie.' En dan gaat uw auto kapot...

'Geen garantie', u zult niet de eerste zijn

U heeft een tweedehands auto gekocht. In de advertentie stond 'zo mee, geen garantie' vermeld. Na enkele maanden loopt de motor op de snelweg volledig vast. De kosten voor het herstel zijn aanzienlijk.

U wendt zich tot de verkoper, die zich beroept op de 'zo mee, geen garantie'-bepaling en verder niet van goede wil is.

Consumentenjurist, wat kun je voor mij betekenen?

Zoals in het artikel over garantie is beschreven, houden uw wettelijke rechten niet op te bestaan zodra de garantietermijn is verstreken of er geen garantie is overeengekomen. Dat betekent onder andere dat uw auto moet voldoen aan de verwachtingen die u ervan mag hebben en dat een gebrek dat zich binnen zes maanden voordoet, wordt vermoed te hebben bestaan ten tijde van de verkoop. Het hangt vervolgens van de precieze omstandigheden af, wat u van uw verkoper mag verwachten.

Juridische brief

De consumentenjurist zal u adviseren om een vordering in te stellen. Afhankelijk van de situatie komt dit neer op een juridische brief dan wel een juridische brief uitgebreid.
   De consumentenjurist zal uw zaak bestuderen om de relevante feiten op een rij te krijgen. Ook worden de termijnen goed in de gaten te houden; wellicht kunt u bij een andere instantie dan de rechter met uw klachten terecht en worden daar speciale klachttermijnen gehanteerd. Indien nodig wordt naast de relevante wetgeving ook de jurisprudentie (uitspraken van rechters) erbij gehaald. De brief wordt opgesteld, u krijgt de gelegenheid deze te beoordelen en de definitieve vordering wordt in ieder geval aangetekend aan de verkoper verstuurd.

Procederen?

Indien de brief leidt tot een oplossing naar uw tevredenheid, komt de dienstverlening tot een einde. Wil de verkoper het probleem nog steeds niet netjes oplossen, dan kunt u de consumentenjurist vragen een procedure tegen uw verkoper te starten. Hij zal u adviseren of dit verstandig is. Afhankelijk van de omstandigheden is dit een geschillencommissie procedure, dan wel een kantonrechter procedure. De commissie of de rechter zal nu een onpartijdig oordeel geven en beslissen of de verkoper uw probleem moet oplossen. Als u in het gelijk wordt gesteld, kunt u dit met de uitspraak van uw verkoper afdwingen.