• twitter
  • facebook
  • google+

Stel Ziggo aansprakelijk of annuleer uw Caiway-abonnement

22 oktober 2014

Stel uw vordering in bij Ziggo en/of Caiway

Lijdt u schade doordat Ziggo het contract met u heeft beëindigd? Of bent u overgestapt naar Caiway, omdat u dacht dat dit uw enige keus was, terwijl u liever naar een andere beschikbare provider gaat?

Speciaal voor deze situaties heeft de consumentenjurist twee juridische pakketten ontwikkeld, waarmee u op een gedegen en verantwoorde wijze een vordering instelt bij Ziggo en/of Caiway.

Omdat er veel gedupeerden zijn, is de drempel voor het instellen van de vordering hiermee zo laag mogelijk gemaakt. Het lage tarief voor het pakket draagt hieraan bij.

Ziggo-aansprakelijkheidspakket

Indien u als particulier schade lijdt doordat Ziggo het contract met u heeft beëindigd, kunt u ervoor kiezen Ziggo voor deze schade aansprakelijk te stellen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het ‘Ziggo-aansprakelijkheidspakket’:
- een schriftelijke juridische vordering, speciaal ontworpen voor deze situatie, en;
- een gedegen instructie op maat voor een eventuele procedure bij de Geschillencommissie. Op basis hiervan kunt u deze goedkope procedure makkelijk zelf voeren.

 

Caiway-nee-pakket

Bent u als particulier overgestapt naar Caiway en was u liever naar een andere beschikbare provider gegaan? Als u zich door de verstrekte informatie misleid voelt, doordat u dacht dat u geen andere keuze had, kunt u gebruik maken van het ‘Caiway-nee-pakket’:
- een schriftelijke juridische vordering, waarmee de annulering van uw contract met Caiway wordt beoogd.

 

Vul het formulier in

Als u interesse heeft in één van deze pakketten, vult u dan dit intakeformulier volledig in en vermeld in uw bericht om welk pakket het gaat. U ontvangt vervolgens per e-mail alle informatie. Pas dan beslist u of u gebruik maakt van het pakket.

Collectieve actie voor de rechter?

Hiernaast zoekt de consumentenjurist samenwerking met andere instanties inzake een collectieve actie voor de rechter. Een collectieve schadevergoeding kan niet worden geëist, omdat de wet een collectieve schadevergoedingsvordering in geld via deze weg momenteel verbiedt. De enige wijze waarop nu een collectieve schadevergoeding tot stand zou kunnen komen, is als (bijvoorbeeld) Ziggo hiermee vrijwillig instemt.

De consumentenjurist kan niet zelf een collectieve actie inzetten. De wet bepaalt namelijk dat alleen stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid dit mogen. Deze belangenorganisaties moeten voorts aan een aantal eisen voldoen.
   De consumentenjurist heeft inmiddels contact gelegd met een belangrijke speler. Als er meer bekend is, wordt u geïnformeerd. Of er inderdaad een collectieve actie volgt, is nog niet aan te geven.