• twitter
  • facebook
  • google+

Ontbinding bij koop van een non-conforme tweedehandse auto

Als u een auto koopt, ook al is dit een tweedehandse auto, dan moet deze auto aan de overeenkomst beantwoorden. De verkochte auto moet in dit geval de eigenschappen bezitten, die u als koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Ook een tweedehandse auto moet in ieder geval doen, wat ervan wordt verwacht en dat is op zijn minst: veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Als de auto gebreken vertoont, dan is er sprake van een non-conformiteit. 

Koopt u een auto en begint deze auto gebreken te vertonen, dan moet u de verkoper in de gelegenheid stellen binnen een redelijke tijd de gebreken te laten herstellen dan wel de auto te laten vervangen. 

Als de verkoper het nalaat de auto binnen een redelijk termijn te herstellen dan wel te vervangen, dan mag u ontbinding van de aankoop eisen. U bent een particuliere koper en de verkoper is een professionele verkoper.

Het gaat hier immers om een consumentenkoop en u mag in dit geval krachtens de wetgeving, indien er binnen zes maanden na aankoop de auto gebreken blijkt te hebben, er vanuit gaan dat sinds het moment van aankoop de auto reeds gebreken had.

Er bestaat veel jurisprudentie, waarin rechters de kopers van non-conforme auto’s gelijk geven en ontbinding uitspreken. Met deze jurisprudentie en de beschermende consumentenwetgeving in handen kunt u de zaak aanbrengen bij de rechter. 

Heeft u een auto met gebreken gekocht en bent u hierdoor in een conflict geraakt met de verkoper, wacht dan niet langer en contact consumentenjurist via info@consumentenjurist.