• twitter
  • facebook
  • google+

Mag de verhuurder mij zomaar uit mijn woning plaatsen?

Rechten en plichten huurder

Als huurder heb je rechten, maar ook plichten. Twee hoofdverplichtingen voor de huurder zijn: 

-de huur op tijd betalen;

- en zich gedragen als een goede huurder. 

Twee belangrijke rechten van de huurder zijn:

- het mogen hebben van woongenot;

-en huurbescherming. 

De huurbescherming is wettelijk vastgelegd. Je mag dus niet zomaar door de verhuurder uit je woning worden gezet.

Een verhuurder kan de huurovereenkomst alleen eenzijdig opzeggen met toestemming van de rechter. Zowel de huurder als de verhuurder heeft dus rechten en plichten, waaraan ze zich moeten houden. 

Rechten en plichten verhuurder

Als verhuurder heb je recht op betaling door de huurder. Deze betaling moet tijdig geschieden. Je hebt tevens recht op het goed huurdersgedrag. Ook heb je recht om de bestemming van de woning te bepalen. Je mag tevens de huurder aansprakelijk stellen voor de schade die je als verhuurder door toedoen van de huurder lijdt. 

Bent u huurder of verhuurder en bent u in conflict geraakt met uw wederpartij, de verhuurder of de huurder? Wacht niet langer en contact Consumentenjurist.nl via info@consumentenjurist.nl