• twitter
  • facebook
  • google+

In aantocht: de richtlijn consumentenrechten.

27 maart 2014

(!) De richtlijn is inmiddels in werking getreden, lees: 'de richtlijn consumentenrechten'.

De richtlijn consumentenrechten

Op 25 oktober 2011 is in de Europese Unie de richtlijn consumentenrechten aangenomen. Deze richtlijn bevat met name regels inzake het sluiten van overeenkomsten op afstand tussen consumenten en ondernemers (denk aan een overeenkomst via het internet). De richtlijn consumentenrechten gaat over informatieverplichtingen, een recht om de overeenkomst binnen veertien dagen na sluiting te ontbinden en enkele bepalingen over de uitvoering van de overeenkomst (m.b.t. de wijze van levering, risico-overgang en wanprestatie).

Uw bedenktijd wordt verlengd

Bedenktijd, herroepingsrecht, recht van ontbinding... het fenomeen wordt verschillend aangeduid. U kent het waarschijnlijk het beste als de bedenktijd voor consumenten (de richtlijn consumentenrechten spreekt over het 'herroepingsrecht' en de Nederlandse wetgever over het 'recht van ontbinding').

De reden dat u bedenktijd heeft bij een overeenkomst op afstand (u koopt bijvoorbeeld een mobiele telefoon bij een webshop), ligt voor de hand. U kunt het product pas echt goed beoordelen zodra u het thuis heeft ontvangen. De bedenktijd stelt u hiertoe in de gelegenheid.

De huidige bedenktijd is zeven werkdagen. Binnen zeven werkdagen na de ontvangst heeft u het recht om (bijvoorbeeld) de koop zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn wordt door de richtlijn consumentenrechten verlengd naar veertien dagen.

Daarnaast biedt de richtlijn consumentenrechten nog een aantal extra beschermende maatregelen. Zodra de richtlijn in werking treedt, zal daar in een volgend nieuwsbericht aandacht aan worden besteed. De verwachting is dat de nieuwe regels op 13 juni 2014 van kracht worden.

Algemene voorwaarden van consumentenjurist.nl

Heeft u de algemene voorwaarden al gelezen? Deze zijn volledig aan de nieuwe richtlijn aangepast, waardoor uw bedenktijd ook bij de dienstverlening van de consumentenjurist veertien dagen is. De regels uit de richtlijn consumentenrechten zijn nog niet van kracht, maar dat staat er niet aan in de weg dat u deze rechten door de consumentenjurist alvast krijgt toegekend.