• twitter
  • facebook
  • google+

Een second opinion door een jurist of advocaat?

Heeft u een rechtsbijstand verzekeraar, zoals bijvoorbeeld Achmea, DAS, SRK en ARAG?
Ziet de rechtsbijstand verzekeraar geen heil in uw zaak?

Het kan voorkomen, dat u en de jurist van uw rechtsbijstand verzekering het er beiden niet eens zijn over de slagingskans van uw zaak.

Volgens de algemene voorwaarden van een aantal rechtsbijstand verzekeraars mag u als verzekerde dan zelf een externe jurist of advocaat uitkiezen, die een second opinion, oftewel een herbeoordeling mag uitbrengen over uw zaak. Het recht op een second opinion door een externe jurist of advocaat is dus neergelegd in de polisvoorwaarden van de rechtsbijstand verzekeraar. 

Hierbij wordt het geven van de second opinion, voor zover deze kosten redelijk zijn, betaald door de verzekeraar. Daarmee is voor u de second opinion gratis. 

De second opinion is handig in gevallen, waarin de jurist van de rechtsbijstandverzekering een verkeerd juridisch advies uitbrengt en/of beroepsfouten maakt. De belangen voor u zijn dermate groot, dat u zeker wilt zijn,dat het juridisch advies goed is en dat u een goed inzicht heeft in de haalbaarheid van uw zaak. 

Zoekt u naar een ‘gratis” second opinion jurist, neem dan contact op met Consumentenjurist via het e-mail adres info@consumentenjurist.nl.