• twitter
  • facebook
  • google+

Een onterechte doorverkochte vordering, wat kunt u hiertegen doen?

Cessie (verkoop van een vordering)

Uw schuldeiser meent een onterechte vordering jegens u te hebben. U heeft de vordering betwist omdat het naar uw mening een onterechte vordering is. Tot overmaat van ramp verkoopt deze schuldeiser de vordering aan een ander bedrijf. Dit is toegestaan, maar een rechtsgeldige verkoop van een vordering, oftewel een cessie, moet wel aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen.

Enkele formele eisen van cessie

De cessie, de verkoop van een vordering, moet dus voldoen aan een aantal vereisten. Hierbij moet er een geldige titel van kracht zijn, zoals de koopovereenkomst. Voorts moet de cessie voldoen aan een geldige levering. De levering wordt gedaan door een opgemaakte akte van cessie en een mededeling hiervan aan de schuldenaar in kwestie. Ook is het mogelijk een ‘stille cessie’ te bewerkstelligen. Hierbij wordt er geen mededeling van de cessie gedaan aan de schuldenaar, maar moet de akte van cessie wel worden geregistreerd.

Ontbreken van de koopovereenkomst

Het komt steeds vaker voor, dat de cessie niet rechtsgeldig wordt gedaan. Zo komt het vaak voor, dat de koopovereenkomst ontbreekt en de vordering toch wordt verkocht oftewel wordt gecedeerd. In dit geval is er geen rechtsgeldige titel.

Heeft u te maken met een doorverkochte vordering en betwist u de vordering?

Consumentenjurist helpt u hier graag mee.