• twitter
  • facebook
  • google+

De Geschillencommissie; stand van zaken.

29 maart 2014

Een korte historische schets

De Geschillencommissie doet uitspraak bij wege van 'bindend advies'. De figuur van bindend advies is typisch Nederlands en vindt zijn oorsprong in de bouw. Al in de negentiende eeuw wordt het bindend advies toegepast. Door de opkomst van het consumentenrecht in de laatste decennia, heeft het bindend advies vervolgens een nieuwe bestemming gevonden.

Hoewel het bindend advies door de praktijk is ontwikkeld en eerst alleen in de rechtspraak werd erkend, heeft de wetgever er uiteindelijk een wettelijke basis aan gegeven. De regeling van de vaststellingsovereenkomst (artikel 7:900 e.v. BW) is op het bindend advies van toepassing.
   Een bindendadviesbeding - waardoor partijen zich vrijwillig aan bindend advies onderwerpen - kan derhalve worden aangemerkt als een vaststellingsovereenkomst.

De Geschillencommissie anno 2014 bestaat uit de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB). De eerste bestaat sinds 1970 en is - in de bewoordingen van de stichting zelf - 'dé organisatie in Nederland voor het beoordelen van consumentenklachten'. De SGC heeft op dit moment 54 geschillencommissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen. 'Populaire' commissies zijn: de Geschillencommissie Wonen, Reizen, Energie en Telecommunicatie.

Nut van de Geschillencommissie

De Hollander let goed op zijn centen. En daar komt het eerste voordeel van de Geschillencommissie om de hoek. Vergeleken met de procedure voor de kantonrechter is het starten van een procedure bij de Geschillencommissie goedkoper. Het klachtengeld - dat door de geschillencommissie in rekening wordt gebracht - bedraagt meestal tussen de € 25,- en € 130,- euro.

Bovendien is de procedure bij de Geschillencommissie met een doorlooptijd van gemiddeld vier maanden ook sneller. Een procedure bij de kantonrechter duurt voor 75% van de zaken zes maanden. Na twaalf maanden is 90% van de zaken bij de kantonrechter afgerond. Daar komt bij dat er geen hoger beroep tegen de uitspraak van een geschillencommissie kan worden ingesteld, wat de snelheid ook ten goede komt (alhoewel de uitspraak in sommige gevallen wel aan de rechter kan worden voorgelegd).

Een ander voordeel van de Geschillencommissie - en dit geldt ook voor de kantonrechter procedure - is dat u geen (duur betaalde) advocaat nodig heeft. De consumentenjurist biedt in dit kader een uitstekend en betaalbaar alternatief.

Tot slot bestaat er minder snel de behoefte tot het inschakelen van een deskundige, omdat de commissie zelf ter zake voldoende deskundig is. Mocht dit overigens wel nodig zijn, dan worden de kosten die daarmee verbonden zijn niet bij u in rekening gebracht.

Consumentenjurist.nl

De consumentenjurist kan de procedure voor de geschillencommissie voor u verzorgen en van de nodige juridische onderbouwing voorzien. Zie voor meer informatie geschillencommissie procedure.