• twitter
  • facebook
  • google+

Juridische brief uitgebreid

Juridische brief uitgebreid
- Uw zaak wordt bestudeerd.
- Er wordt een op uw situatie afgestemde uitgebreide juridische brief opgesteld (bijv. een vordering).
- U krijgt gelegenheid de brief te beoordelen.
- U wordt geadviseerd over een eventueel vervolgtraject.                                           -Let op: De prijs van € 125,- voor de juridische brief uitgebreid is een richtprijs. Als de zaak juridisch complexer is, dan kan de prijs hoger uitvallen. 

Als u deze oplossing wenst te bestellen of meer informatie wilt, neem dan contact op. U kunt ook gebruik maken van gratis juridisch advies. De prijs is inclusief 21% btw. Nadat u alle gegevens hebt ontvangen en akkoord bent gegaan, ontvangt u de factuur. Deze kunt u betalen per bankoverschrijving.

N.B.: bij complexe zaken ontvangt u een persoonlijke offerte.

Kosten en vergoedingen juridische brief uitgebreid

Kosten juridische brief uitgebreid

Houdt u rekening met de volgende kosten:
- Aangetekende verzending brief.

Meer informatie over de hoogte van de kosten vindt u in het document 'Kosten en vergoedingen', dat u hier kunt vinden.

Vergoedingen juridische brief uitgebreid

Als u aanspraak kunt maken op vergoeding van schade, heeft u in beginsel ook recht op vergoeding van de redelijke kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand. De consumentenjurist zal altijd, waar dat zinvol is, een bedrag van uw wederpartij eisen.
   Indien uw wederpartij echter ook na een sterke juridische brief weigert en u een procedure wenst te starten, heeft dit invloed op uw recht tot vergoeding. Bij de geschillencommissie zijn kosten voor een juridische brief meestal voor eigen rekening. Bij de kantonrechter kunnen de kosten voor een juridische brief via een ingewikkelde constructie voor vergoeding in aanmerking komen, maar deze vergoeding wordt niet gebaseerd op de totaal door u gemaakte kosten (zie 'Vergoedingen' bij kantonrechter procedure voor meer uitleg).

Goed nieuws is er als u een geldbedrag heeft te vorderen. In dat geval heeft u bij verzuim van uw wederpartij - ook als het tot een procedure komt - in beginsel recht op vergoeding van incassokosten. De hoogte van deze vergoeding vindt u hier (zie artikel 2).

Achtergrondinformatie juridische brief uitgebreid

Voor welke situatie is de juridische brief uitgebreid geschikt?

Een juridische brief uitgebreid is geschikt voor niet eenvoudige zaken. Met de brief wordt de wederpartij met steekhoudende juridische argumenten aangemaand om aan uw eisen te voldoen.

Opstap naar een procedure?

De juridische brief uitgebreid kan fungeren als een opstap naar een procedure bij de kantonrechter of de geschillencommissie. Voordat u een procedure bij de geschillencommissie kunt starten, moet u immers eerst de wederpartij de kans geven om zijn fout te herstellen.

Anderzijds kan een stevige aanmaning een procedure voorkomen.