• twitter
  • facebook
  • google+

Onze nieuw gelegde houten vloer is gaan bollen.

Uw heeft een nieuwe houten vloer gekocht

Met de verkoper heeft u een overeenkomst gesloten voor de levering en installatie van een nieuwe houten vloer. Na verloop van tijd vertoont de vloer vervelende gebreken. Er zijn scheuren ontstaan en op verschillende plaatsen is de vloer omhoog gekomen.

U heeft de verkoper gevraagd om uw klachten te komen bekijken, maar de verkoper geeft aan dat het niet aan de vloer zelf ligt en dat hij de vloer op een juiste wijze en onder goede omstandigheden heeft gelegd.

Wat kunt u doen?

Het lastige aan deze situatie is dat het voor u - en voor een rechter - moeilijk is om te bepalen hoe de gebreken aan de vloer zijn ontstaan. Zeker nu de verkoper - die zegt deskundig te zijn - aangeeft dat het niet aan hem ligt. Is de vloer zelf niet goed? Heeft de verkoper de vloer niet goed geïnstalleerd? Of ligt het misschien aan iets anders, zoals de ondergrond? Dit zal per geval verschillen, waardoor de uitkomst niet in algemene zin is te voorspellen.

Het is van belang om tijdig te klagen en juridische hulp in te schakelen. Er zijn een aantal wettelijke bepalingen van consumentenrecht die u in dit geval kunnen helpen, zoals;
- de versoepelde regeling van de klachtplicht;
- de gelijkstelling van een ondeugdelijke installatie aan een ondeugdelijke vloer;
- het bewijsvermoeden dat het gebrek bij de aflevering al bestond, als dit gebrek zich binnen zes maanden heeft openbaard, en;
- het feit dat veel van deze regels dwingend zijn; daarvan kan dus niet ten nadele van u als consument worden afgeweken.

Mogelijk is het nu aan de verkoper om te bewijzen dat de vloer goed is en andere oorzaken een rol spelen. Dit versterkt uw juridische positie.

Deskundigenrapport

Als het tot een procedure bij de kantonrechter komt, bestaat de kans dat de rechter een deskundige zal aanstellen. Als u in het gelijk wordt gesteld, hoeft u de kosten van deze deskundige uiteindelijk niet zelf te dragen. Zie ook kantonrechter procedure.
   Is de geschillencommissie bevoegd het geschil te beoordelen, dan komen de kosten van een deskundige die tijdens de procedure wordt ingeschakeld in elk geval niet voor uw rekening. Zie ook geschillencommissie procedure.