• twitter
  • facebook
  • google+

Vordering instellen vanaf 75 euro

17 februari 2015

Vordering instellen

De jurist kan namens u een ondertekende vordering instellen voor een vast tarief van 75,- euro. Voor enkele zaken is het instellen van een vordering mogelijk voor 125,- euro of meer, afhankelijk van de aard en omvang van de zaak.

Vordering instellen: wat kunt u verwachten?

Een deugdelijke vordering vraagt bestudering van uw dossier. Op deze basis worden de feiten in hoofdlijnen en chronologisch opgetekend. Vervolgens wordt de eis geformuleerd en juridisch onderbouwd. Tot slot wordt er een termijn gesteld, na afloop waarvan vervolgmaatregelen worden aangekondigd (indien gewenst).

Voordat de vordering definitief per aangetekend schrijven wordt ingesteld, krijgt u gelegenheid deze te beoordelen. Eventuele aanpassingen op basis van uw opmerkingen, leiden niet tot een hoger tarief.

Indien er na afloop van de termijn niet wordt voldaan aan hetgeen in de vordering is geëist, wordt u geadviseerd over een eventueel vervolg. Ook hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Vordering instellen: wat is het nut?

Het instellen van een schriftelijke vordering, die bovendien door een jurist is opgesteld en ondertekend, heeft een aantal belangrijke voordelen.

1. U krijgt inzicht in de haalbaarheid van uw vordering.

2. Uw vordering is correct geadresseerd, zorgvuldig opgebouwd en juridisch gefundeerd.

3. U beschikt over behoorlijk bewijs inzake het feit dat en wanneer de vordering namens u is ingesteld.

4. De schuldenaar begrijpt dat het menens is, nu de stap naar rechtsbijstand is gezet.

5. Door het instellen van de vordering, geraakt de schuldenaar uiteindelijk in verzuim (voor zover dit nog niet het geval was). Dit is van belang voor uw rechtspositie.

6. De kans dat het geschil alsnog en zonder gerechtelijke procedure wordt opgelost is groter.

7. U wordt door een deugdelijke vordering ontvankelijk voor een eventuele procedure bij de geschillencommissie.

Vordering en rechtsvordering

Verstrijkt de gestelde termijn, zonder dat aan uw eis is voldaan? Dan kunt u de vordering doorgaans alleen afdwingen door het starten van een procedure bij de rechter of een geschillencommissie.

Een overzicht van de diensten waarvoor u bij de consumentenjurist terecht kan:
- Juridische brief
- Geschillencommissie procedure
- Kantonrechter procedure
- Juridisch advies

Vordering instellen: gratis juridisch advies

Heeft u vragen over het instellen van een vordering? Neem dan gerust contact op. U kunt ook gebruik maken van gratis juridisch advies.