• twitter
  • facebook
  • google+

VakantieVeilingen.nl schikt in zaak over herroepingsrecht

7 november 2014

Puerto Rico, Gran Canaria - 1 week je eigen appartement!

Het is een dure les voor consumenten die snel meebieden op een aantrekkelijke vakantie, en die vervolgens ook winnen. Wie goed door had gelezen zag onder de voorwaarden en bijzonderheden immers staan dat vervoer (vaak) niet is inbegrepen. Een op het eerste oog goedkope vakantie is plotseling een stuk minder aantrekkelijk.

Wees niet te hard voor uzelf. U bent niet de eerste die dit overkomt en graag van de vakantie af wil. In alle gevallen is het in zo’n situatie verstandig om schriftelijk (zoals per e-mail) een beroep te doen op het zogenaamde ‘herroepingsrecht’.

'Het herroepingsrecht is niet op uw vakantie van toepassing'

De consument die een gewonnen vakantie herroept kan een standaardantwoord van de klantenservice verwachten. ‘Op VakantieVeilingen.nl worden arrangementen geveild van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding voor een bepaalde datum of periode. Deze diensten zijn op grond van de wet uitgezonderd van het recht van ontbinding.’ Zelfs het online voorlichtingsloket van de Autoriteit Consument & Markt waarschuwt ervoor; ‘Geen bedenktijd bij online veilingen voor vakanties en uitjes.’

De meeste consumenten zullen de spreekwoordelijke bijl er nu wel bij neerleggen. Maar in dit geval besloot de ongelukkige winnaar de consumentenjurist in te schakelen, die uiteindelijk een procedure tegen VakantieVeilingen.nl is gestart.
   Net voordat het tot een uitspraak zou komen, heeft VakantieVeilingen.nl besloten de zaak te schikken en alle kosten aan de consument vergoed.

Herroepingsrecht van toepassing bij vakanties?

Het antwoord op de vraag of het herroepingsrecht van toepassing is bij overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding is geen simpel ja of nee. Het komt zoals wel vaker in het recht neer op de precieze feiten en omstandigheden.

Online veilingen

Eerst het makkelijke gedeelte. Openbare veilingen zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Een openbare veiling is een veiling waarbij de consument persoonlijk aanwezig is, of daartoe de mogelijkheid heeft. Veilingen die uitsluitend via online-platforms verlopen en die ter beschikking staan van consumenten, mogen niet als openbare veiling worden aangemerkt.

Dit betekent dat u – sinds kort – het recht heeft om de overeenkomst die tot stand is gekomen door uw winnende online bod binnen 14 dagen te herroepen. Tot zover is er weinig ruimte voor discussie.

Vrijetijdsbesteding

Lastiger wordt het als u daarmee een ‘vakantie’ heeft gewonnen. Het herroepingsrecht kent namelijk (onder meer) de volgende uitzondering:

De consument heeft geen herroepingsrecht bij ‘een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, (…) en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.’

Dit betekent inderdaad dat diensten die vallen onder vrijetijdsbesteding onder de uitzondering van het herroepingsrecht kunnen vallen, maar dat is alleen het geval als in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Het loont nu om goed te kijken naar de gedachte die achter deze toevoeging schuilt.
   De ratio van de uitzondering is dat er aangaande gereserveerde capaciteit van (in dit geval) een accommodatie met een vakantiebestemming het risico bestaat dat er geen nieuwe afnemer kan worden gevonden. Dat zou dan bezwaarlijk zijn voor de handelaar in kwestie.

Houd nog even vol, want het wordt iets ingewikkelder. A contrario impliceert dit dat het herroepingsrecht in dit soort situaties juist weer wél van toepassing is als er niet daadwerkelijk al een vakantieaccommodatie is gereserveerd. Kennelijk is het deze uitleg waar VakantieVeilingen.nl voor vreest en de consumentenjurist met succes op heeft aangestuurd.
   Immers, als de veiling zoals in dit geval een waardebon inhoudt voor een vakantieaccommodatie, is het aan de consument zelf om te reserveren ‘op basis van beschikbaarheid’. Er is dan geen sprake van (door de consument) gereserveerde capaciteit.

Het is ergens jammer dat het in deze zaak niet tot een uitspraak is gekomen. De verwachting is dat VakantieVeilingen.nl hieraan geen ruchtbaarheid wenst te geven en de praktijk zoals die nu gevoerd wordt het liefst doorzet.

Laat u niet wegzetten

Er zijn twee lessen die u als consument kunt trekken. Ten eerste is het belangrijk dat u goed leest, voordat u ergens mee instemt. Ten tweede kan het nooit kwaad – het is zelfs verstandig – om in verzet te komen als u het niet met de handelswijze van uw verkoper of dienstverlener eens bent. Informeer naar uw rechten en blijf kritisch!

Zit u zelf in een soortgelijke situatie? Is uw herroeping bijvoorbeeld niet gehonoreerd? Neem dan gerust contact op voor ‘gratis juridisch advies’.

Lees voor meer informatie ook het artikel over het herroepingsrecht.