• twitter
  • facebook
  • google+

Er zit geen garantie meer op uw product.

28 maart 2014

Garantie, wat is dat eigenlijk?

'Garantie' is voor u waarschijnlijk een bekend begrip. Wat een garantie precies inhoudt, hangt af van wat er is afgesproken. De verkoper kan bijvoorbeeld een bepaalde eigenschap hebben toegezegd. Maar wat als er slechts een garantietermijn is genoemd? Dan komt een garantie erop neer dat de verkoper u toezegt dat in ieder geval binnen deze termijn het product geschikt is voor normaal gebruik en niet gebrekkig is.

Als er binnen de garantietermijn gebreken ontstaan (bij uw laptop ontstaan bijvoorbeeld strepen in het beeld), kunt u een beroep doen op de garantie. U kunt op basis daarvan verlangen dat de verkoper uw klacht netjes oplost.

Een ander voordeel van garantie is dat het nu aan de verkoper is om te bewijzen dat het gebrek zou zijn ontstaan doordat u het product verkeerd hebt gebruikt.

De garantietermijn is verstreken

Verkopers hanteren graag garanties voor één of twee jaar, maar liever niet langer en soms zelfs korter. Zodra de garantietermijn is verstreken, zal de verkoper u misschien meedelen dat hij niks meer voor u kan betekenen. Uw verkoper doet het nu twee keer fout. Ten eerste moet de verkoper aangeven dat een garantie niets afdoet aan uw rechten op grond van de wet. Ten tweede houden uw rechten op grond van de wet niet op bij het verstrijken van een garantietermijn.

Kortom, ook na de garantietermijn heeft u rechten. Wat die rechten precies zijn, hangt af van de situatie. Heeft u bijvoorbeeld een dure fotocamera gekocht met een garantietermijn van één jaar, dan heeft u ook na dat jaar voor een langere periode nog recht op een goed werkend toestel. Het is alleen nu wel aan u om te bewijzen dat het product niet conform de verwachtingen is die u ervan mocht hebben (het zogenaamde 'conformiteitsbeginsel').

Negatieve garantie of exoneratie

Een garantietermijn die veel korter is dan de normaal te verwachten levensduur van het product, is dus eigenlijk een 'exoneratie'. Een poging van de verkoper om onder zijn wettelijke plichten uit te komen. Zoals hierboven aangegeven, doet dit niet af aan uw wettelijke recht op een deugdelijk product.

Een korte verdieping

Om de zaak iets te compliceren, is het wel zo dat onder omstandigheden een korte garantietermijn - of het expliciet ontbreken van garantie - door de rechter kan worden meegewogen. Zo kan de rechter oordelen dat u bij de koop van een tweedehands auto als een 'gewaarschuwd mens' eerder bedacht moet zijn op bepaalde gebreken. De objectieve omstandigheden spelen hierbij overigens wel een rol.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, of heeft u een probleem met uw verkoper? Neem dan contact op met de consumentenjurist.